Nabídka služeb

Jednorázové psychologické a psychoterapeutické konzultace

U dětí i u dospělých může být někdy včasná, krátkodobá psychologická nebo psychoterapeutická intervence dostatečně účinná a může dopomoci k obnovení dobré psychické pohody dítěte a jeho rodičů na úroveň před krizovým momentem, který mohou představovat přechodné traumatické, vývojové, adaptační nebo vztahové problémy.

Dlouhodobá individuální psychoanalytická/psychodynamická psychoterapie

Obecně je psychoanalytická/psychodynamická psychoterapie vycházející z psychoanalýzy léčením prostřednictvím porozumění, jehož základ spočívá v intenzivní a jedinečné zkušenosti ve vztahu klienta a psychoterapeuta. Psychoanalytická psychoterapie napomáhá zlepšení emočních, osobních a vztahových obtíží a je také vhodným nástrojem léčby mnoha duševních poruch (např. úzkostných, afektivních, psychosomatických poruch, poruch osobnosti).

Společná psychoterapie dítěte a rodiče

Podle anglického pediatra a psychoanalytika Donalda W. Winnicotta je nezbytné vnímat a posuzovat psychické problémy malého dítěte v úzké souvislosti s životem a eventuálními problémy jeho rodičů.

Výchovné a sociální poradenství

Zprostředkování zkušeností a znalostí je hlavní náplní každého poradenství. Psychologické poradenství v oblasti výchovy a péče o děti a dospívající je krátkodobou intervencí, zaměřující se na potřeby rodičů, pěstounů a dalších osob, které se potýkají s výchovnými potížemi u svých dětí. Zvláštní formou intervence je psychologické a výchovné poradenství pro jednotlivé pracovníky i celé pracovní týmy institucí pečující o nezletilé děti.

Psychologické poradenství pro rozvádějící se rodiče

Stále více dětí u nás má zkušenost s rozvodem nebo rozchodem svých rodičů. Přestože je rozdělení rodičovské dvojice pro dítě obvykle nepříjemnou a bolestnou zkušeností, nemusí být nutně následováno dlouhodobým psychickým strádáním, které dítě nebo dospívajícího negativně poznamená na celý život.

Lektorská činnost

Vzdělávání v oblasti péče o děti a dospívající je nikdy nekončící proces. Nové poznatky doplňují staré a osvědčené znalosti, které prověřil čas. Orientovat se v tolika specifických tématech, která nabízí dětská psychologie a psychoterapie, je velmi obtížné pro laiky i zkušené praktiky.

Supervize

Supervize je nástrojem celoživotního vzdělávání a emoční podpory využívaný zejména pracujícími ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Stále častěji se supervize využívá i v komerční sféře. Smyslem a cílem supervize je pomáhat rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, zlepšovat a posilovat vztahy v pracovním kolektivu a usnadňovat řešení problematických situací.

Životopis

Jsem psycholog a psychoterapeut pracující s dětskými i dospělými klienty. Mojí užší specializací je psychodynamická a psychoanalytická psychoterapie dětí a dospívajících. Od roku 2013 poskytuji své služby výlučně v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi v centru Brna.

Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium klinické psychologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze jsem zakončil obhajobou disertační práce o sexuálním zneužívání dětí.

Deset let jsem pracoval jako psycholog v Krizovém centru pro děti a dospívající, z toho čtyři roky jsem zde zastával také funkci vedoucího zařízení.

Publikuji v odborných časopisech, vystupuji na oborových konferencích a jako specialista na dětskou psychologii a psychoterapii také ve veřejných médiích. V letech 2008 až 2014 jsem přednášel na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity o práci psychologa v dětském krizovém centru.

V psychoterapii se soustavně vzdělávám od roku 2004. V roce 2012 jsem dokončil výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii pro zdravotnictví (Brněnský institut psychoterapie) a v roce 2022 výcvik v psychoanalytické psychoterapii dětí a adolescentů (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii).