Lektorská činnost

Vzdělávání v oblasti péče o děti a dospívající je nikdy nekončící proces. Nové poznatky doplňují staré a osvědčené znalosti, které prověřil čas. Orientovat se v tolika specifických tématech, která nabízí dětská psychologie a psychoterapie, je velmi obtížné pro laiky i zkušené praktiky.

Sdílení zkušeností získaných z praxe i studia odborné literatury je nejlepším způsobem, jak lze rychle a efektivně rozšiřovat odborný rozhled a zlepšovat svou práci.

V rámci své lektorské činnosti se zaměřuji na témata, se kterými se dlouhodobě setkávám ve své praxi a která jsou mým dlouhodobým vědeckým zájmem.

  • Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie
  • Psychologie dětí a dospívajících
  • Psychoterapie dětí a dospívajících
  • Společná psychoterapie dítěte a rodiče
  • Týrání a sexuální zneužívání v dětství
  • Děti a rozvod

Přednášky a workshopy je možné dohodnout individuálně na uvedených kontaktech. Náplň, délku a charakter prezentace přizpůsobuji specifickým potřebám zadavatele.

 

REFERENCE:
Brněnský institut psychoterapie z. s.: Kurz teorie psychodynamické psychoterapie č. 6, 7, 8

Institut psychoterapie dětí a rodičů s.r.o.: "Psychoterapie dětí a adolescentů, 1., 2., 3. část" (s MUDr. Petrem Pöthe) (Brno); Vztahová psychoterapie dětí a adolescentů -  psychoterapeutický výcvik (Praha)

PORT centrum hlbinnej psychológie: přednášky v rámci vzdělávacího programu "Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov"

Lidská pouta, z. ú.: přednáška pro studenty Univerzity Tomáše Bati a odbornou veřejnost: "Dítě a násilí v rodině"(Zlín); cyklus tří přednášek pro veřejnost "Děti jako oběti násilí v rodině", "Děti jako svědci násilí v rodině", "Děti jako pachatelé násilí v rodině" (Uherské Hradiště)
 
LUŽÁNKY - středisko volného času: "Vývojové aspekty práce s předškolními dětmi" (v rámci projektu "O KROK DÁL" - další vzdělávání pracovníků SVČ Lužánky, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.41/01.0010) (Brno)

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Vyškov): "Psychické trauma u dětí a jeho terapie" (Vyškov/Jedovnice); "Význam biologických vazeb v procesu formování identity dítěte" (Vyškov); "Dospívání" (Vyškov), "Raný vývoj dítěte" (Nemojany)

Vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o.: "Práce s traumatizovanými dětmi, adolescenty a dospělými“ (Brno) (akreditace MVČR č. AK/VE-29/2013); "Opatrovnické spory o děti a jejich řešení“ (Praha - v rámci Celostátního vzdělávacího setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů) (akreditace MVČR č. j. AKI/PV-542/2004)

Dům tří přání, o. s.: "Sexuální zneužívání dětí (CSA) - teorie a praxe" (Praha)

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí : "Rozvod očima dítěte" (Brno). Zprostředkovatel: Outward Bound - Česká cesta spol. s r. o. - kurz byl realizován z prostředků projektu ESF - Efektivní řízení lidských zdrojů na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/58.00030 

Bílý kruh bezpečí, o. s.: "Psychické trauma" (Jihlava)


SAMOSTATNĚ POŘÁDANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE:
"Opatrovnické spory o děti a jejich řešení" (Brno, 24.1. a 22.2. 2013) - celodenní semináře pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a psychology)