Jednorázové psychologické a psychoterapeutické konzultace

U dětí i u dospělých může být někdy včasná, krátkodobá psychologická nebo psychoterapeutická intervence dostatečně účinná a může dopomoci k obnovení dobré psychické pohody dítěte a jeho rodičů na úroveň před krizovým momentem, který mohou představovat přechodné traumatické, vývojové, adaptační nebo vztahové problémy.

 

Vybraná literatura k tématu:

Cleveová E. (2004). Drž tátu za ruku. Krizová psychoterapie malého dítěte. Praha: NLN. 

Pöthe, P. (1999). Dítě v ohrožení. Praha: G+G.